Bacak Estetiği

Bacak Eğriliklerinin Düzeltilmesi

Bacak eğrilikleri iki farklı şekilde düzeltilebilir;

Silikon Protezler

Yağ dokusu ve doku kokteyli enjeksiyonuyla birlikte silikon protez yerleştirilmesi sayesinde bacak eğrilikleri giderilebilir. Ancak silikon protezler çeşitli komplikasyon riskleri içermekte ve tavsiye edilmemektedir.

Doku Enjeksiyonu (Doku Kokteyli ve Yağ)

Doku kokteyli ve yağ enjeksiyonu yaparak bacak eğriliklerini istenen şekilde düzeltmek mümkündür. Bacaklarda eğriliğe yol açan bölgenin kalınlaştırılması ve bu sayede kötü görünümün ortadan kaldırılması için hastanın kendi dokuları kullanıldığından, yabancı maddelerin kullanımıyla ortaya çıkan komplikasyon riskleri de ortadan kalkmaktadır. Doku enjeksiyonu ile bacak eğriliklerinin giderilmesi, silikon protezlerdeki gibi kas ve kemikte herhangi bir zarara sebep olmamaktadır. Bu tekniğin bir diğer avantajı da istenen bölgeye, istenen kez tekrarlanabilmesi ve bölgenin tam olarak istene kalınlığa ve şekle sahip olmasının sağlanabilmesidir.

Uyluk Germe

Bu ameliyatta karın germe ameliyatına benzer bir şekilde uyluk ve kalça bölümlerinde sarkmış ve gevşemiş olan deri ve yağ dokusu eliptik bir şekilde çıkartılır. Bu bölgeler gerginleştirilip düz bir şekle getirilir. Uyluk ve kalça germe ameliyatları ayrı ayrı da yapılabildiği beraberde yapılabilir ve bu ameliyatlar liposuctionla da kombine edilebilir. Yara izi çizgi şeklindedir. Uyluk germede bu yara izi kasık bölgesinde gizli bir şekilde duracak, kalça germede ise, yara izi kalça kemiğinin hemen üstünde, vücudun yan bölgesinde, bikini altında kalacak şekilde yerleştirilecektir.

Anestezi:
Bu ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır. Ancak sadece uyluk germe, sadece kalça germe gibi bir ameliyat yapılacaksa lokal anestezi altında da yapılabilir.

Ameliyat Sonrası Bakım:
Hasta bu ameliyattan sonra 1-2 gün hastanede kalır. Cerrahın tercihine bağlı olarak ameliyat bölgelerine diren konabilir ve bu direnler cerrahın takdirine göre iki günle bir hafta arasında kalabilir. Ameliyat yerlerinde ilk başlarda bir rahatsızılık hissi veya ağrı hissi olacaktır ve bu verilen ağrı kesicilerle giderilecektir. İlk başlarda yürümek ağrılı olacak fakat bir kaç gün içinde ağrılar büyük ölçüde azalacaktır. Hasta ameliyattan 48 saat sonra duş alabilir. İlk iki hafta aktiviteler sınırlı olacaktır. Günlük aktivitelere ikinci hafta içinde yavaş yavaş dönülebilir. Fakat spor aktivitelerine katılmak ilk iki ay içinde mümükün değildir, iki aydan sonra hasta spora başlayabilir.

Komplikasyonlar:
Bu ameliyatın en çok görülen komplikasyonu hematoma dediğimiz kanın deri ve doku altında toplanmasıdır. Bu az görülse de bu biriken kanın bir diren ile dışarı alınmasını gerektirebilir. Bazen seroma dediğimiz deri altında serum toplanması ameliyattan 1-2 hafta sonra görülebilir. Eğer cerrah gerekli görecek olursa bu sıvı bir iğne ile boşaltılabilir Bu acı vermeyen bir prosedürdür. Bazen enfeksiyon, yara iyileşme gibi problemler olabilir. Bunlar hastanın ve doktorun iyi bir iletişim içinde oldukları sürece önlenebilir ya da olursa kolayca kontrol altına alınabilir komplikasyonlardır. Ayrıca bu ameliyattan sonra hastanın sigara içmesi her türlü komplikasyon riskini büyük ölçüde arttırır. Bu tür ameliyatlarda yara izlerinin genişleme ve kötü görünüm verme riski her zaman mevcuttur. Yara iyileşmesi ve buna bağlı yara izinin azlığı ve çokluğu hastadan hastaya değişkenlik gösterir.

Kol Germe

Yaşlanma, deri kalınlığı ve esnekliğinin zaman içinde kaybı ile karakterizedir. Değişikliğe uğramış derinin sarkıklığı alttaki yağ, kas ve kemik dokularının atrofisi (erimesi) ile artmaktadır. Normalda elastik lifler dermis denilen deri iç tabakasının %2-4’ünü oluştururken yaşlanma ile bu oran azalır ve deri esnekliğinin kaybına neden olur. Genelde, yaşlanma genetik faktölerin kontrolunda olan atrofi ile çevresel faktörlerin kombinasyonu sonucu gelişmektedir. Deri ve derialtı dokular atrofiye uğradıkça yer çekimi deriyi aşağı doğru çeker.
Günümüzde vücut konturlarının düzeltilmesi için yapılan işlemler oldukça rağbet görmektedir. Bunun altında yatan en önemli nedenin başarılı sonuçların elde edilmesidir. Kontur düzeltilmesinde vücut bir bütün olarak değerlendirilmelidir ve bölgeler arasındaki orantılara dikkat edilmelidir. Aksi takdirde elde edilen sonuç yetersiz kalacaktır.

Yaşlılık, aralıklı kilo verme ve yer çekimine bağlı olarak kol arka ve iç kısmında sarkıklıklar meydana gelir. Sarkıklık ile birlikte birikmiş olan yağ dokusunun miktarı kişiler arasında farklılık gösterir. Bu neden ile her hasta ayrı değerlendirilmelidir. Kol germe ameliyatı (Brachioplasty) tek başına yapılabileceği gibi diğer vücut kontur düzeltme ameliyatları (karın germe, meme küçültme veya büyütme ve bacak) ile birlikte de yapılabilmektedir. Kol germe ameliyatlarında önemli gelişmelerin 1970’lı yıllarda meydana gelmiş olmasına rağmen, elde edilen sonuçların tatminkar olmamasının nedeni yanlış hasta seçimidir. Germe Ameliyat öncesi değerlendirmede kol iç ve arka kısmındaki yağ dokusunun miktarı ve sarkıklığın derecesine dikkat edilir. Ayrıca ameliyat sonrası gelişecek yara izi hakkında hastaya ayrıntılı bilgi verilir. Yara izi, tüm ameliyatlarda olduğu gibi kol germe ameliyatı sonrasında da genişlik ve kabarıklık açısından kişiler arasında farklılık gösterir. Ameliyat sonrası yara izini minimuma indirmek için, ameliyat bölgesine kortikosteroid’li kremlarla masaj yapılması önerilir, gerekir ise silikon yaprak tatbik edilir.

Deri kalitesinin iyi olduğu ve sarkıklığın olmadığı durumlarda, yani sadece yağ birikiminin fazla olduğu olgularda liposuction (vakum ile yağ emme) ile başarılı sonuç elde edilir. Ancak fazla yağ dokusu ile birlikte deri sarkıklığı var ise liposuction tek başına yetersiz olacaktır. Bu gibi durumlarda kol germe ameliyati yapılmalıdır. Kol germe ameliyatı genel anestezi altında yapılabileceği gibi lokal anestezi altında da yapılabilmektedir. Kol iç ve arka kısmında (sarkık bölgede) elips şeklinde bir kesi yapılarak sarkık deri ve fazla olan yağ dokusu eksize edilir. Aynı seansta gerekir ise kolun diğer bölgelerine liposuction’da yapılır. Kesi yeri içten iki tabaka şeklinde dikilir, ameliyat sonunda kol yumuşak bir pansumanla sarılır ve işlemden yaklaşık 1-2 saat sonra hasta evine gidebilir. Ertesi gün sargılar açılarak ameliyat bölgesi kontrol edilir ve hasta üç hafta süre ile özel kol korsesi giyer. Hastaya kollarını yüksek tutması önerilir ve bunun dışında özel olarak dikkat etmesi gereken bir husus yoktur. Doğru hasta seçimi yapıldığı sürece kol germe ameliyatının sonuçları hem hastayı hem de tedavi eden hekimi mutlu kılacaktır.

Karın Germe

Tıbbi olarak ‘abdominoplasty’ olarak adlandırılan karın germe ameliyatı orta ve alt karın bölgesindeki fazla deri ve yağ dokusunun alınmasını ve karın duvarı kaslarının gerginliğine kavuşturulmasını içeren majör bir ameliyattır. Bu prosedür ile sarkan karın görünümü dramatik bir şekilde düzeltilir. Ama, problemin derecesi ve buna yapılacak ameliyatın büyüklüğüne göre değişik uzunlukta kalıcı bir ‘skar’ın (iz’in) kalacağını unutmayınız.

ABDOMİNOPLASTİ İÇİN EN UYGUN ADAYLAR:
Bu ameliyat için en uygun adaylar, görüntü olarak iyi şekle sahip olup, diyet veya eksersizle giderilemeyen karında yağ fazlalığı ve deri gevşekliği şikayeti olan kadın ve erkeklerdir. Abdominoplasty,  birkaç gebelik sonrası karın derisi ve kasları normale dönemeyecek kadar deforme olmuş kadınlar için özellikle çok yararlıdır. Deri elastikiyetinin kaybı ile birlikte bir miktar ‘obesite’ ( yağlanma ) şikayeti olan daha yaşlı hastalarda da bu ameliyat iyi sonuç vermektedir.
Önemli ölçüde zayıflamayı planlayan hastalar ameliyatı ertelemelidir. Aynı zamanda gelecekte hamile kalmayı düşünen kadınlar; ameliyat sırasında sıkılaştırılan karın kasları gebelik ile gevşeyebileceğinden, ameliyat olmak için gebelik sonrasını beklemelidirler. Eski karın ameliyatlarınıza bağlı skarlarınız mevcutsa doktorunuz ameliyat olmamamanız yönünde öneride bulunabilir veya sizi olağandan daha fazla iz kalacağı şeklinde uyarabilir.
Karın gerdirme ameliyatı sizin görünüşünüzü ve kendinize güveninizi geliştirecektir ama bu her zaman idealinizde geliştirdiğiniz görünüme ulaşmanızı  ve insanların size daha farklı davranmasını sağlamayabilir. Ameliyata karar vermeden önce beklentilerinizi gözden geçirip bunları cerrahınızla tartışınız.

CERRAHİ İŞLEMLERİN HEPSİ BİRAZ BELİRSİZLİK VE RİSK TAŞIR:
Her yıl dünyada binlerce abdominoplasty ameliyatı başarıyla yapılmaktadır.
Vücut konturlarını düzeltmek için yeterli deneyime sahip yetkin bir plastik cerrah tarafından yapıldığında sonuçlar hemen her zaman olumludur. Ama cerrahi söz konusu olduğunda risk her zaman vardır ve dolayısıyla bu prosedüre özel komplikasyonların riski de olacaktır.
Enfeksiyon, kan pıhtısı oluşması gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar seyrektir. Enfeksiyon, oluşursa, yara temizliği ve antibiyotiklerle tedavi edilebilir ama hastanede kalış süresi uzar. Ameliyat sonrası mümkün olduğunca erken hareketli hale gelerek  kan pıhtısı oluşma riskini en aza indirebilirsiniz.
Sevimsiz skarlarla sonuçlanan kötü iyileşme ikinci bir operasyon gerektirebilir. Sigara içmek komplikasyon riskini arttırıp, iyileşmeyi geciktereceğinden; sigara içenlerin sigarayı bırakması öğütlenir. Cerrahınızın önerilerine (özellikle fiziksel aktivite konusundakilere),  hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası dönemde çok sıkı uyarak bu riskleri azaltabilirsiniz.
Kasık bölgesinin  hemen üst seviyesinden yapılan bir insizyonla orta ve alt karın bölgesindeki fazla deri ve yağ dokusu çıkarılır.

AMELİYATIN PLANLANMASI:
İlk görüşmenizde, cerrahınız sağlık durumunuzu gözden geçirip, karın bölgesindeki yağ depolanmasının derecesini belirleyecek ve derinizin ‘tonus”unu (elastikiyet’ini) ölçecektir. Sigara içiyorsanız, bir ilaç veya vitamin alıyorsanız bunu mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

Beklentilerinizi doktorunuzla tartışırken açık olunuz. Cerrahınız da size alternatifleri ve bu alternatiflerin risklerini, kısıtlamalarını açıklarken aynı derecede açık olmalıdır.
Örneğin yağ depolanmanız sadece göbek altı bölgesinde lokalize ise; size daha az kompleks bir ameliyat olan ve genellikle ‘outpatient’ olarak (hastanede yatmadan) yapılan, ‘kısmi abdominoplasti’ veya ‘mini karın germe ‘ameliyatı olarak adlandırılan işlem yapılması daha uygun olabilir. Diğer yanda kısmi veya tam bir abdominoplasty’nin yanısıra ‘liposuction’ (yağ emilmesi) işlemi yapılması ile daha iyi bir kontura sahip olabilirsiniz. Bazen de en iyi sonuç  yalnız başına liposuction uygulaması ile elde edilir.
Cerrahınız  her koşulda, sizin için doğru olan ve  en iyi sonucu oluşturacak prosedürün  sizce de seçilmesine çaba gösterecektir.
Görüşme sırasında, cerrahınız size kullanacağı anesteziyi, ameliyatın gerçekleştirileceği yeri ve masrafları açıklamalıdır. Birçok durumda sağlık sigortaları abdominoplasty ameliyatlarını kapsamaz, ama yine de emin olmak için  sigorta poliçenizi kontrol etmenizde fayda vardır.

AMELİYAT İÇİN HAZIRLIK:
Ameliyat öncesi hazırlık için cerrahınız size yeme, içme, sigara içme, bazı ilaç ve vitaminlerin alınması veya alınmaması gibi noktaları içeren bazı özel direktiflerde bulunacaktır.
Eğer sigara içiyorsanız, ameliyat öncesi en az 2 hafta ve ameliyat sonrası en az 2 hafta sigara içmemelisiniz. Ameliyat öncesinde (özellikle karın bölgenize olmak üzere) güneşte fazla kalmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca yine ameliyat öncesinde sinirleri
yıpratıcı yoğunlukta diyet programı uygulamamalısınız, aşırı diyet iyileşme potansiyelini de azaltabilir. Soğuk algınlığı veya herhangi bir enfeksiyon varlığında ameliyat ertelenebilir.
Hazırlık yaparken, ameliyat sonrası sizi eve götürecek ve gerekirse size birkaç gün yardım edecek  birisini ayarlamayı unutmayınız.

AMELİYATIN YAPILACAĞI YER:
Ameliyatınız bazı durumlarda ‘outpatient’ olarak hastanede yatmadan,bazı durumlarda da birkaç gün hastanede yatmanızı gerektiren ‘inpatient’ konumunda yapılabilir.

UYGULANACAK ANESTEZİ:
Doktorunuz , sizin tüm ameliyat boyunca uyuyor olacağınız genel anestezi ile ameliyat yolunu seçebilir.
Bazı cerrahlar, sizi sakinleştiren  bir sedatif ilaç ile kombine edilmiş lokal anestezi yolunu seçebilir. Bu durumda uyanık ama gevşemiş olacaksınız ; karın bölgeniz ağrıya duyarsız olacaktır. (Ama biraz çekilme hissi ve rahatsızlık duyabilirsiniz.)

CERRAHİ:
Total abdominoplasty gereken işleme bağlı olarak genellikle 3-4 saat sürer.
Kısmi abdominoplasty 1-2 saat sürebilir.
Sıklıkla bir kalça kemiğinden diğer yandaki kalça kemiğine  dek kasığın hemen üstünden uzanan bir  kesi hattı  kullanılır. Göbeği çevre dokulardan serbestleştirmek için, göbek çevresine  ikinci bir kesi yapılır. Mini  abdominoplasty’de kesi daha kısadır ve göbeğin yeri değiştirilmeyebilir.
Daha sonra karın derisi tamamen, kaburga kenarına kadar alttaki karın kaslarının üzerinden havaya kaldırılır. Karın kasları biraraya getirilerek sağlamlaştırılır; böylece daha sıkı bir karın duvarı ve daha ince bir bel hattı elde edilir.
Karın üzerinden kaldırılan deri aşağıya doğru gerilir; ve fazla deri ve yağ dokusu kesilerek çıkartılır. Gerdirilen karın derisinde  göbek için yeni bir delik açılarak, sapıyla  serbestleştirilmiş olan göbek buraya yerleştirilip dikilir. Sonuçta, kesi hatları dikilir; pansuman örtüleri ile örtülür ve toplanabilecek  fazla sıvıyı boşaltmak için yara bölgesine geçici bir ince tüp yerleştirilebilir.

Total abdominoplasty’de göbek  için yeni bir delik açılır. Her iki insizyon dikişlerle kapatılır.
Mini  abdominoplasty’de, deri sadece kesi hattı ile göbek arasındaki bölgede kaldırılır. Deri aşağıya doğru çekilir, fazla deri kesilip atılır, kesi hattı dikilir.

AMELİYAT SONRASI:
İlk birkaç gün, karın bölgenizde doku şişmesi (ödem) söz konusu olacağından; ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen bir rahatsızlık ve ağrı duyabilirsiniz. Uygulanan cerrahi işlemin derecesine göre, birkaç saat sonra evinize yollanabilir veya hastanede birkaç gün kalabilirsiniz.
Doktorunuz size, yıkanmanız ve giysilerinizin değiştirilmesi ile ilgili direktiflerde bulunacaktır. Önceleri doğrulmanız  mümküm olmamakla birlikte, en kısa zamanda yürümeye başlamanız gerekir.
Ameliyat sonrası, hastanın daha düz, daha ince bir karnı olacaktır. Skarlar kalıcıdır ama zamanla solar.
İnsizyon üzerindeki pansuman örtüsü daha sonra destekleyici bir korse ile değiştirilecektir. Herkesin iyileşme hızı farklılık göstermesiyle birlikte, iyileşmenizin genel olarak aşağıdaki süreci takip edeceğini düşünebilirsiniz:

1 Hafta içinde
Cerrahi drenaj tüpleri çıkartılacak
Morluklar ve şişlikler en üst noktaya çıkacak.

Birkaç hafta sonra
Koruyucu giysi giymeyi bırakabilirsiniz.
Aktivite ve egzersizlerinizi giderek arttırabilirsiniz.
Çok ağır olmayan işlerinize geri dönebilirsiniz. (ilk 3 haftada olduğu gibi)
Morluklar ve şişlikler iner ve sonuçları göremeye başlarsınız.

Birkaç ay sonra
Ameliyatınızın sonucunu tam olarak görebilirsiniz.
Halsizlik ve gerginlik hissi kaybolur. Yara izinizin kırmızımsı rengi solmaya başlar.

NORMALE DÖNÜŞ:
Kendinizi eskisi gibi hissetmeniz haftalar veya aylar alabilir. İyi bir fizik kondisyona sahipseniz, kuvvetli karın kaslarınız sayesinde abdominoplasty sonrası toparlamanız çok hızlı olacaktır. Bazıları iki hafta sonra işe başlarken bazılarının 3-4 hafta dinlenmesi gerekebilir.
Eksersizler daha iyi iyileşmenizi sağlayacaktır. Daha önce hiç eksersiz yapmamış kişiler bile; doku şişmesinin azaltılması, kan pıhtısı ihtimalinin azaltılması ve kas tonus’unun sağlanması için eksersiz programına başlamalıdır. Aşırı eksersizden erken dönemde kaçınılmalıdır.  Bu konuyu  mutlaka doktorunuza danışın.
İlk 3 – 6 ay boyunca skarlarınız iyileştikçe daha kötüleşiyormuş gibi görünebilir, ama bu normaldir. Skarlarınızın düzleşmesi ve renginin solması için 9 ay – 1 yıl kadar beklemeniz gerekir. Tamamen solmamamalarına rağmen, karın skarları, birçok giysi hatta mayo ve bikini altında bile görülmez bir konuma sahiptir.

YENİ GÖRÜNÜMÜNÜZ:
Kısmi veya total olsun, abdominoplasty , karın kasları zayıflamış ve derisi gevşeyip sarkmış kişiler için mükemmel sonuç verir. Birçok vakada, eğer dengeli bir diyet ve düzenli bir eksersiz programı uygulanırsa  sonuçlar çok uzun sürelidir.
Eğer beklentilerinizde gerçekçi iseniz ve kalıcı skar, uzun bir toparlanma dönemi gibi
konulara hazırlıklı iseniz , ‘abdominoplasty’ sizin için cevap olabilir.

MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

S: Oluşacak yara izi herhangi mevcut bir lazerle yok edilebilir mi?
C: Quantum IPL yara izini azaltabilir rengini açabilir ancak tamamen yok edemez

S: Karın tamamen düz bir görünüme kavuşur mu yoksa yuvarlak bir hat mı oluşur?
C: Tammen gergin ve düz hale gelir ancak konturlarını muhafaza eder

S: Ameliyat sonrası kilo alma durumunda bu bölgede tekrar aynı düzeyde bir yağlanma oluşur mı?
C: Hayır, aynı zamanda liposuction yapıldığından yağ hücreleri de en az %50 azalacaktır, böylece bu bölgelere eskisi kadar yağ toplanamaz

S: Egzersiz olarak aletli gimnastik de yapılabilir mi?
C: Altı haftadan sonar yavaş yavaş arttırılarak her türlü jimnastik yapılabilir.

S: Kesi izi sezaryan durumunda yapılan kesi izine ve bölgesine denk midir?
C: Evet, fakat daha uzun bir kesi yapılır.

S: Sezaryan ile doğum yapacak bir bayanda aynı anda bu ameliyatın da gerçekleştirilmesi mümkün müdür?
C: Mümkün fakat mahzurludur, zira karın ve karın içindeki uterus’un (rahim) hacmi çok büyüktür

S: Doğumdan ne kadar sonra yapılması uygundur?
C: En uygun süre 9 aydır.

S: İleride tekrar çocuk sahibi olmak istesek bu mümkün müdür?
C: Elbette mümkündür, doğum yapmanıza veya sağlığınıza zararlı bir durum oluşmaz. Ancak karnınızda yeniden gevşeme oluşabilir.

 

 

 

Liposuction & Vazer Liposuction

LIPOSHAPING  =  BODYSHAPING  =  BODYSCULPTURING = BODYCONTOURIG

LIPOSUCTION TEKNİĞİ UYGULANARAK YAPILIR. 

Liposhaping        =   Yağların şekillendirilmesi

Bodyshaping         =   Vücut şekillendirilmesi

Bodysculpturing =   Vücudun artistik heykeltraşlığı

Bodycontouring  =   Vücudun konturlarının düzeltilmesi

 

Yukarıdaki bütün terimleri içeren bu şekillendirme İşlemi liposuction tekniği uygulanarak yapılır.
Liposuction (vakumla yağ emme) ince kanüller kullanılarak üç şekilde yapılmaktadır.
Liposuction (vakumla yağ alma) ile vücut şekillendirmesi bölgesel olarak toplanmış fazla yağ  birikimlerini uzaklaştırma tekniğidir. Bu teknikle kollar, diz, alt bacak, gövde,sırt, meme, boyun, çene altına ve daha sıklıkla kalçalar, dış uyluk, iç uyluk, ön uyluk, kalça yanları ve karın bölgesindeki yağ toplanmaları uzaklaştırılır ve bu bölgelere yeni şekil verilir.
1980’e kadar vücuttaki yağ toplantılarının şekillendirilmesi cerrahi kesiler yapılarak gerçekleştirildi. Bunun sonucu ise istenmeyen yara izleri oluşur bu durum hastaları mutsuz kılardı. Küçük deliklerden girilerek, yağın vakum ile alınması böylece vücut şeklinin düzeltilmesi plastik cerrahide çığır açmıştır. Kesisiz ve dolayısıyla, izsiz bir yöntemin gelişmesi hastaları ve doktorları çok mutlu etmiştir.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme:

Eğer liposuction düşünüyorsa kişinin atması gereken ilk adım bir plastik cerraha danışmaktır. Hasta, arzulanan sonucun kusursuzluk değil düzeltme olduğunu akılda tutarak cerrahi sonrası iyi görünme ve iyi hissetme konusundaki beklentilerini açık yüreklilikle tartışmalıdır.

Herhangi bir estetik ameliyat girişiminden önce saptanması gereken en önemli faktörlerden biri duygusal dengedir. Liposuction vücut hatlarınızın şeklini düzeltebilir fakat hayat şeklinizi değiştiremez. Estetik cerrahi görünümüzü düzeltebilir ve kendinize olan güveninizi tazeleyebilir fakat gerisi size bağlıdır.

Liposuction diyet ve egzersiz yoluyla sağlanabilecek kilo kaybı yerine uygulanabilecek bir yöntem olmadığı gibi şişmanlık için de çare değildir. Dikkatle değerlendirilip seçilmiş vakalar için uygun bir cerrahi tekniktir. Cerrahınız size liposuction yerine veya onunla  birlikte deri ve yağ dokusunun kesilerek çıkarıldığı bir ameliyat önerebilir (Dermolipektomi).
Liposuction ile vücut şekillendirmenin başarısındaki sır, bu teknikle emilen yağlarla birlikte yağ hücreleri ve yağ reseptörlerinin bir kısmının (%50 civarı) alınması böylece bu bölgelere eskisi gibi aşırı yağ toplanamamasında yatmaktadır.    Vücut şekillendirmesi planlanırken, bölgesel yağ toplanma odaklarının tümünün değerlendirilmesi ve liposuction yapılacak bölgelere hepsinin dahil edilmesi başarı için en önemli yaklaşımlardan biridir. Aksi takdirde bu bölgelerden sadece bir veya ikisinden alınacak yağ ileride geri kalan dört bölgede aşırı yağ toplanmasına sebep olacaktır.

Kullanılacak cerrahi tekniğe ilaveten, cerrahınız, anestezi, ameliyatın nerede yapılacağı, ameliyat gerçekte ne kadar başarılıdır gibi sizin durumunuzla ilgili özel ayrıntıları da tartışacaktır. Liposuction’a karar verilmeden önce ameliyatın riskleri, bedeli gibi değerlendirilmesi gereken ilave etkenler cerrahla bu dönemde tartışılmalıdır.
Cerrahinin muhtemel riskleri ve liposuction ile ilgili özel zorluklardan haberdar edilmiş olmanız gerekmektedir ( Örn: Bazen aşırı yağ fazlalığı olan vakalarda ikinci bir ameliyat gerekebilir). Enfeksiyon veya lokalize kan birikimi gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar sık değildir ve tedavi edilebilirler. Komplikasyon riski iyileşme dönemindeki takiplerde cerrahınızın önerilerine uyarak azaltılabilir.

Cerrahi Yöntem:

Liposuction yapılacak bölgelerde yağın çekilmesi

1- Enjektörle

2- Özel vakum cihazı ile yapılabilir.

Liposuction yapılırken yağların önceden özel serumla muameleye tabi tutulması konusunda da değişik yaklaşımlar vardır:

1- Kuru teknik(hic serum verilmez)

2- Wet teknik (yaş teknik, onceden yaglara serum enjekte edilir)

3- Superwet teknik (çok yaş teknik, verilen serum miktari fazladir)

4- Tümessan teknik(verilen serum miktari asiri fazladir:10 litreyi bulabilir)

olmak üzere dört şekilde yapılabilir.

 

KLASİK LIPOSUCTION
En sık kullandığımız Süperwet dediğimiz teknikte hastanın boyutlarına göre değişmek üzere bir ile dört litre hatta bazen beş litre özel serumlar vererek bu yağları eritip daha sonra bunların vakumla alınmasını sağlamış olmaktayız.  Bu teknik daha az kan bulaşmış yağ kitlelerinin emilmesine olanak vermektedir.

Liposuction, kilosu ve vücut yapısı nispeten normale yakın vakalarda oransız olarak genişlemiş kalça, kalça yanları, uyluklar, karın, bel civarını inceltmek için uygulanır. Bu değişikliklerle birlikte kollardaki, baldırlardaki, dizlerdeki, göğüs üstündeki, çene altındaki yağların uzaklaştırılması sıklıkla aynı ameliyatta yapılabilir.

Erkeklerde görülen tipik problemler, karında, bel ve göğüs bölgesindeki yağlanmalardır.
Liposuction bel bölgesindeki çıkıntılar (Love handles), jinekomasti (erkelerdeki meme büyümesi)  ve  karın bölgesindeki yağlanmalar için uygulanır.

Yöntemin kapsamı arzulanan değişikliklerle ve cerrahınızın uygun gördüklerine bağlıdır. Cerrahınızın önerisine göre ayaktan tedavi merkezinde out-patient olarak veya hastaneye yatarak ameliyat edilebilirsiniz.

Liposuction, tedavi edilecek bölgenin uyuşturulduğu lokal anestezi altında veya genel anestezi ile yapılabilir. Anestezi uygulamasından önce gerginliği yatıştırmak için medikasyon verilir. Sedatif (yatıştırıcı) lokal anestezik ameliyat esnasında rahat olmanızı sağlayacaktır. Eğer genel anestizi uygulandıysa tüm ameliyat boyunca uyuyacaksınız.
Ameliyat, liposuction uygulanacak bölgeye yapılan yaklaşık 0.5-1cm. lik kesi ile başlar. Künt uçlu, ucuna yakın ufak delikleri olan ince boru şeklindeki kanül kesi yerinden geçirilir. Dıştaki uca emici ünite bağlanır. Cerrah kanülü deri altı dokusunda, uzaklaştırılacak yağ miktarını ayırarak kullanır. Yüksek vakum basıncı yaratılır ve yağ dışarıya emilir. Bazen istenmeyen tüm yağ depozitelerini uzaklaştırabilmek için ulaşım sağlamak için ilave kesi gerekebilir. Kesi küçük ve sıklıkla gizlenmiş nedbe bırakacak şekilde bir kaç dikişle kapatılır.

Ameliyatı takiben tüm tedavi edilmiş sahaya alttaki dokunun şekline pürüzsüzce uyum sağlayacak şekilde derinin çekmesini hızlandırmak için sarkmamış derisi olanlarda streç çorap diğerlerinde ise elastik sargılarla bir bandaj uygulanabilir.  Ameliyat sahasında morluk ve  şişmeyi azaltmak için sıkı baskı sağlayan bu yöntemle özel varis çorabı üç hafta kullanılır. Ameliyatın kapsamına bağlı olarak, işlem 45 dakikadan 2 saate kadar hatta daha uzun sürebilir.

 ULTRASONİK LIPOSUCTION

ULTRA SHAPİNG  VEYA ULTRA SCULPTURİNG ( İkinci jeneasyon ultrasonik liposuction cihazı )

Vücudun şekillendirilmesinde liposuction tekniği kullanılırken gerek bu yağların önce eritilip sonra vakum ile çekilmesi ve gerekse hiç eritilmeden çekilmesi gibi yöntemler kullanılmış, bunların çeşitli modifikasyonları denenmiş fakat bu arada da bu yağları daha iyi eriten bir cihazın gelişmesi için çalışmalara başlanmıştır. Cihazın yapması gereken olay içeriye kanül olarak girdikten sonra ultrason dalgalarıyla yağları eritmesi ve tamamen sıvılaştırılmış olan bu yağların çekilmesi idi.

1998’den itibaren MENTOR firması sayesinde  bu alette önemli derecede büyük gelişmeler sağlanıp kompüterize bir şekle ulaştırılmış ve emniyetli bir kullanım alanı elde edildiği gibi de etkisi çok yüksek kılınmıştır. Bu cihaz sayesinde hem yağlar çok daha iyi eritilmekte, hem de verilen dalgaların ısısı ile derideki gevşeklikler aza indirgenmekte, sarkma olayları minimuma çekilmektedir. Kısaca “ultra shapping” olarak adlandırılabilecek veya ultra sculpturing  olarak adlandırılabilecek bu yöntem ile, daha önce daha az başarı elde edilebilen tipteki yağ toplanmalarının da tedavi edilebilmesi mümkün olabilmiştir.
Bilindiği gibi sırt bölgesinde, bu bölgenin çok gevşek olması ve kasa çok yakın olması nedeniyle bildiğimiz yöntemler ile liposuction yapıldığında istenen oranda bir güzelleşme yapılamamakta ve buradaki gevşeklikler tam olarak düzeltilememekteydi. İşte bu ultrasonik liposuction sayesinde bu bölge hem yağlardan kurtulmakta hem de bir miktar büzüşme sağlanarak daha güzel bir kontur elde etme olanağı ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde aşırı derecede yağ olup sarkmaları olup insanlarda da bu tür bir ultrasonik yaklaşım, bu sarkmaları aza indirgemekte normal şartlarda yapılan bir liposuctiona nazaran çok daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu yöntemin diğer yönteme göre dezavantajı ise iki misli bir zaman ve emek gerektirmesidir. Bu yeni cihaz sayesinde diğer yöntem ile bazı hastalarda elde edilebilecek kısıtlı sonuçlarında başarılı hale gelmesi mümkün olabilmiştir.

VASER LIPOSUCTION
Liposuction önce yağların serumlarla şişirildikten sonra vakumla alınması şeklinde bir teknoloji ile başladı. Ancak fazla yağ alındığında sarkmalar olabilmekteydi ve ameliyat süreleri de oldukça  uzundu. Bu nedenle ultrasonik liposuction dediğimiz bir teknik geliştirildi. 10 yıl kadar bu teknik kullanıldı. Ameliyat sürelerinde belli bir azaltma yarattıysa da hastaların iyileşme süreçlerinde çok etkili olamadı. Daha sonra Vaser Liposelection dediğimiz yine Ultrasonik Liposuctionla çalışan fakat yağ dokusuna daha selektif olarak müdahale eden bir cihaz geliştirildi. Bu cihaz sayesinde morlukların ve  ağrıların çok daha az ve iyileşmenin çok daha hızlı olduğu görüldü. Vaser Liposelection teknoloji olarak ultrason dalgaları ile yağ dokularını parçalarken seçici bir şekilde davranıp diğer yararlı dokulara, sinirlere ve kan damarlarına zarar vermiyor. Bu sayede eski tip liposuction yöntemine göre hastada çok daha az morarma, kanama ve ağrı oluşmakta ve ameliyat sonrası klasik liposuction’ın aksine deri de kendisini çok güzel şekilde toparlayabilmekte.
Ameliyat süresi diğer liposuction yöntemlerine göre yarı yarıya azalmasına rağmen alınacak miktarın hacmine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu 1 saatten 5 saate kadar değişebilir. Zira hastadan 500 cc yağ alınabildiği gibi 7000 – 8000 cc’ye kadar yağ alma ihtimali vardır.

Bu yöntemle istenmeyen yağlar, kol, bacak, boyun, gıdık, meme, diz, kalça, basenler, sırt, bel gibi vücudun sıkılaştırılmak istenen herhangi bir bölgesinden etkili bir şekilde alınır. Ayrıca vücudun gevşeyen bölgelerindeki sıkılığın yeniden kazandırılmasında da etkilidir. Teknolojisi ve çok ince kanüller ile çene, boyun ve kollar gibi çok daha narin ve ince bölgelerde de çalışma imkanı sunar. Bu yeni teknoloji, liposuction ile uğraşan Uluslararası isme sahip plastik cerrahlar tarafından, çok tutulan bir yöntem haline gelmiştir
Hasta 4 günden sonra normal işlerini yapabilir, işine gidebilir ancak fizik tedavi uygulamaları yapıldığı taktirde sonuçların daha iyi olacağı kendisine anlatıldıgi için fizik tedavisi 15- 45 gün süre ile aralıklı olarak devam eder.

Ameliyat Sonrası İyileşme:

Cerrahi sonrası bir kaç gün ağrı kesicilere cevap veren çok hafif ağrı olabilir. Uyuşukluk hafif ağrılar bir süre daha devam edebilir. Yürüyüşler bu şikayetlerin çabuk kaybolmasına yardımcı olur.

Hastaneye yatırılmış hasta genellikle ameliyattan bir gün sonra çıkartılacaktır, bazı istisna durumlarda bu süre uzayabilir. Koruyucu bantlar genellikle ameliyatın ilk haftasında açılır. Streç çorap’ın 2-3 hafta daha kullanılması önerilir. Ameliyatın  6.gününden  itibaren 5-10 seans  fizik  tedavi  yapılması  yararlı olacaktır.

Biraz şişlik ve çürüme oluşacaktır ve tamamen kaybolmaları 6-8 hafta sürecektir. Tedavi edilmiş bölgenin üzerindeki deride dalgalanmalar veya pütürleşme olması ihtimali vardır. Bunu önlemek için fizik tedavi esnasında size öğretilecek egzersizleri günde 20-30 dk. ve en az altı ay süreyle yapmanız gerekir.  Ameliyat öncesi genellikle “sellülit” olarak adlandırılan deri gamzelenmesi gibi yüzey kusurları varsa ameliyat sonrası azalacak fakat tamamen kaybolmayacaktır. Bazı vakalarda bu bölgelerden uzaklaştırılan yağ miktarı derinin büzüşme kapasitesini aşıyorsa deride kalıcı sarkmalar olabilir. (Muayene esnasında kendinizin hangi hasta grubuna uyduğunuzu hekiminize sorunuz)

Normal kilosunun üzerinde olup lokalize yağ depozitleri olan vakalar giyinikken daha iyi bir görünüm elde etmek için, kontur düzensizliği ve derinin yeniden şekillendirilmesinin daha az olması ihtimalini kabul etmeye hazır olmalıdırlar. Deri elastisesinin kaybolduğu, ileri yaştaki kişilerde maksimum iyi sonucun alınması için ikinci bir işlem ile fazla derinin cerrahi olarak uzaklaştırılması gerekebilir.

Herkesin iyileşme hızı farklılık göstermesiyle birlikte, iyileşmenizin genel olarak aşağıdaki süreci takip edeceğini düşünebilirsiniz:

Hafta içinde
Şişlikler en üst noktaya çıkacak ve sonra inmeye başlayacak.
Dikişleriniz alınacak
Çok ağır olmayan işlerinize geri dönebilirsiniz.

Birkaç hafta sonra
Morluklar solmaya başlayacak ve sonunda kaybolacak.
Hissizleşme, duyarsızlaşma hissedilen bölgeler yeniden normal hissini kazanacak.
Normal aktivite ve egzersizlerinizin bir çoğuna yeniden başlayabilirsiniz. Şişlikleriniz tamamen inecek.

Liposuction Sonrası İyi, Düzgün Ve Daha Çabuk İyileşme İçin:

  1. Ameliyat sonrası devrede en az günde 3 litre su veya çeşitli sıvı alınmalıdır. (çay, çorba, taze meyve suyu v.s.
  2. Kontrollerinize randevu alarak 1. hafta, 3. hafta, 3. ay, 6. ay gelmeniz rica olunur.
  3. 5. günden  itibaren önerdiğimiz fizik tedavi uzmanından randevu alınız.
  4. Fizik tedavide ultrason tedavisine ek olarak egzersizler öğretilecektir. Bunları günde 20 dakika süre ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Bu hareketleri ömürünüz boyunca yapmanız tavsiye edilir ancak ameliyattan sonra en az altı ay uygulamanız zorunludur. Aksi takdirde derinizde dalgalanmalar olabilir.
  5. LPG Endermologie – Yeni teknoloji ile donanmış olan bu aletin liposuction yapıldıktan sonra kullanılması ile bu bölgelerin daha çabuk düzelmesi, ödemlerin erken çözülmesi, pütürlerin yumuşaması, derinin dolaşımını arttırıp diri kalması sağlanmaktadır.
    Liposuction sonrası düzgün bir iyileşme için çok gereklidir. Bu aletin Liposuction sonrası tedavi programı vardır.
  6. SLIM-UP – Kasları çalıştırıp deriyi sıkılaştırırarak, lenf drenajına yardımcı olarak iyileşmeyi hızlandırır. Şişliklerin çabuk iyileşmesine ve vücudun sağlıklı olarak incelmesine yardımcı olur.
  7. VELLA SMOOTH – Derinin daha iyi toparlanmasını, yüzeyel , portakal kabuğu şeklindeki selulitlerin kaybolmasına yardımcı