Liposuction & Vazer Liposuction

LIPOSHAPING  =  BODYSHAPING  =  BODYSCULPTURING = BODYCONTOURIG

LIPOSUCTION TEKNİĞİ UYGULANARAK YAPILIR. 

Liposhaping        =   Yağların şekillendirilmesi

Bodyshaping         =   Vücut şekillendirilmesi

Bodysculpturing =   Vücudun artistik heykeltraşlığı

Bodycontouring  =   Vücudun konturlarının düzeltilmesi

 

Yukarıdaki bütün terimleri içeren bu şekillendirme İşlemi liposuction tekniği uygulanarak yapılır.
Liposuction (vakumla yağ emme) ince kanüller kullanılarak üç şekilde yapılmaktadır.
Liposuction (vakumla yağ alma) ile vücut şekillendirmesi bölgesel olarak toplanmış fazla yağ  birikimlerini uzaklaştırma tekniğidir. Bu teknikle kollar, diz, alt bacak, gövde,sırt, meme, boyun, çene altına ve daha sıklıkla kalçalar, dış uyluk, iç uyluk, ön uyluk, kalça yanları ve karın bölgesindeki yağ toplanmaları uzaklaştırılır ve bu bölgelere yeni şekil verilir.
1980’e kadar vücuttaki yağ toplantılarının şekillendirilmesi cerrahi kesiler yapılarak gerçekleştirildi. Bunun sonucu ise istenmeyen yara izleri oluşur bu durum hastaları mutsuz kılardı. Küçük deliklerden girilerek, yağın vakum ile alınması böylece vücut şeklinin düzeltilmesi plastik cerrahide çığır açmıştır. Kesisiz ve dolayısıyla, izsiz bir yöntemin gelişmesi hastaları ve doktorları çok mutlu etmiştir.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme:

Eğer liposuction düşünüyorsa kişinin atması gereken ilk adım bir plastik cerraha danışmaktır. Hasta, arzulanan sonucun kusursuzluk değil düzeltme olduğunu akılda tutarak cerrahi sonrası iyi görünme ve iyi hissetme konusundaki beklentilerini açık yüreklilikle tartışmalıdır.

Herhangi bir estetik ameliyat girişiminden önce saptanması gereken en önemli faktörlerden biri duygusal dengedir. Liposuction vücut hatlarınızın şeklini düzeltebilir fakat hayat şeklinizi değiştiremez. Estetik cerrahi görünümüzü düzeltebilir ve kendinize olan güveninizi tazeleyebilir fakat gerisi size bağlıdır.

Liposuction diyet ve egzersiz yoluyla sağlanabilecek kilo kaybı yerine uygulanabilecek bir yöntem olmadığı gibi şişmanlık için de çare değildir. Dikkatle değerlendirilip seçilmiş vakalar için uygun bir cerrahi tekniktir. Cerrahınız size liposuction yerine veya onunla  birlikte deri ve yağ dokusunun kesilerek çıkarıldığı bir ameliyat önerebilir (Dermolipektomi).
Liposuction ile vücut şekillendirmenin başarısındaki sır, bu teknikle emilen yağlarla birlikte yağ hücreleri ve yağ reseptörlerinin bir kısmının (%50 civarı) alınması böylece bu bölgelere eskisi gibi aşırı yağ toplanamamasında yatmaktadır.    Vücut şekillendirmesi planlanırken, bölgesel yağ toplanma odaklarının tümünün değerlendirilmesi ve liposuction yapılacak bölgelere hepsinin dahil edilmesi başarı için en önemli yaklaşımlardan biridir. Aksi takdirde bu bölgelerden sadece bir veya ikisinden alınacak yağ ileride geri kalan dört bölgede aşırı yağ toplanmasına sebep olacaktır.

Kullanılacak cerrahi tekniğe ilaveten, cerrahınız, anestezi, ameliyatın nerede yapılacağı, ameliyat gerçekte ne kadar başarılıdır gibi sizin durumunuzla ilgili özel ayrıntıları da tartışacaktır. Liposuction’a karar verilmeden önce ameliyatın riskleri, bedeli gibi değerlendirilmesi gereken ilave etkenler cerrahla bu dönemde tartışılmalıdır.
Cerrahinin muhtemel riskleri ve liposuction ile ilgili özel zorluklardan haberdar edilmiş olmanız gerekmektedir ( Örn: Bazen aşırı yağ fazlalığı olan vakalarda ikinci bir ameliyat gerekebilir). Enfeksiyon veya lokalize kan birikimi gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar sık değildir ve tedavi edilebilirler. Komplikasyon riski iyileşme dönemindeki takiplerde cerrahınızın önerilerine uyarak azaltılabilir.

Cerrahi Yöntem:

Liposuction yapılacak bölgelerde yağın çekilmesi

1- Enjektörle

2- Özel vakum cihazı ile yapılabilir.

Liposuction yapılırken yağların önceden özel serumla muameleye tabi tutulması konusunda da değişik yaklaşımlar vardır:

1- Kuru teknik(hic serum verilmez)

2- Wet teknik (yaş teknik, onceden yaglara serum enjekte edilir)

3- Superwet teknik (çok yaş teknik, verilen serum miktari fazladir)

4- Tümessan teknik(verilen serum miktari asiri fazladir:10 litreyi bulabilir)

olmak üzere dört şekilde yapılabilir.

 

KLASİK LIPOSUCTION
En sık kullandığımız Süperwet dediğimiz teknikte hastanın boyutlarına göre değişmek üzere bir ile dört litre hatta bazen beş litre özel serumlar vererek bu yağları eritip daha sonra bunların vakumla alınmasını sağlamış olmaktayız.  Bu teknik daha az kan bulaşmış yağ kitlelerinin emilmesine olanak vermektedir.

Liposuction, kilosu ve vücut yapısı nispeten normale yakın vakalarda oransız olarak genişlemiş kalça, kalça yanları, uyluklar, karın, bel civarını inceltmek için uygulanır. Bu değişikliklerle birlikte kollardaki, baldırlardaki, dizlerdeki, göğüs üstündeki, çene altındaki yağların uzaklaştırılması sıklıkla aynı ameliyatta yapılabilir.

Erkeklerde görülen tipik problemler, karında, bel ve göğüs bölgesindeki yağlanmalardır.
Liposuction bel bölgesindeki çıkıntılar (Love handles), jinekomasti (erkelerdeki meme büyümesi)  ve  karın bölgesindeki yağlanmalar için uygulanır.

Yöntemin kapsamı arzulanan değişikliklerle ve cerrahınızın uygun gördüklerine bağlıdır. Cerrahınızın önerisine göre ayaktan tedavi merkezinde out-patient olarak veya hastaneye yatarak ameliyat edilebilirsiniz.

Liposuction, tedavi edilecek bölgenin uyuşturulduğu lokal anestezi altında veya genel anestezi ile yapılabilir. Anestezi uygulamasından önce gerginliği yatıştırmak için medikasyon verilir. Sedatif (yatıştırıcı) lokal anestezik ameliyat esnasında rahat olmanızı sağlayacaktır. Eğer genel anestizi uygulandıysa tüm ameliyat boyunca uyuyacaksınız.
Ameliyat, liposuction uygulanacak bölgeye yapılan yaklaşık 0.5-1cm. lik kesi ile başlar. Künt uçlu, ucuna yakın ufak delikleri olan ince boru şeklindeki kanül kesi yerinden geçirilir. Dıştaki uca emici ünite bağlanır. Cerrah kanülü deri altı dokusunda, uzaklaştırılacak yağ miktarını ayırarak kullanır. Yüksek vakum basıncı yaratılır ve yağ dışarıya emilir. Bazen istenmeyen tüm yağ depozitelerini uzaklaştırabilmek için ulaşım sağlamak için ilave kesi gerekebilir. Kesi küçük ve sıklıkla gizlenmiş nedbe bırakacak şekilde bir kaç dikişle kapatılır.

Ameliyatı takiben tüm tedavi edilmiş sahaya alttaki dokunun şekline pürüzsüzce uyum sağlayacak şekilde derinin çekmesini hızlandırmak için sarkmamış derisi olanlarda streç çorap diğerlerinde ise elastik sargılarla bir bandaj uygulanabilir.  Ameliyat sahasında morluk ve  şişmeyi azaltmak için sıkı baskı sağlayan bu yöntemle özel varis çorabı üç hafta kullanılır. Ameliyatın kapsamına bağlı olarak, işlem 45 dakikadan 2 saate kadar hatta daha uzun sürebilir.

 ULTRASONİK LIPOSUCTION

ULTRA SHAPİNG  VEYA ULTRA SCULPTURİNG ( İkinci jeneasyon ultrasonik liposuction cihazı )

Vücudun şekillendirilmesinde liposuction tekniği kullanılırken gerek bu yağların önce eritilip sonra vakum ile çekilmesi ve gerekse hiç eritilmeden çekilmesi gibi yöntemler kullanılmış, bunların çeşitli modifikasyonları denenmiş fakat bu arada da bu yağları daha iyi eriten bir cihazın gelişmesi için çalışmalara başlanmıştır. Cihazın yapması gereken olay içeriye kanül olarak girdikten sonra ultrason dalgalarıyla yağları eritmesi ve tamamen sıvılaştırılmış olan bu yağların çekilmesi idi.

1998’den itibaren MENTOR firması sayesinde  bu alette önemli derecede büyük gelişmeler sağlanıp kompüterize bir şekle ulaştırılmış ve emniyetli bir kullanım alanı elde edildiği gibi de etkisi çok yüksek kılınmıştır. Bu cihaz sayesinde hem yağlar çok daha iyi eritilmekte, hem de verilen dalgaların ısısı ile derideki gevşeklikler aza indirgenmekte, sarkma olayları minimuma çekilmektedir. Kısaca “ultra shapping” olarak adlandırılabilecek veya ultra sculpturing  olarak adlandırılabilecek bu yöntem ile, daha önce daha az başarı elde edilebilen tipteki yağ toplanmalarının da tedavi edilebilmesi mümkün olabilmiştir.
Bilindiği gibi sırt bölgesinde, bu bölgenin çok gevşek olması ve kasa çok yakın olması nedeniyle bildiğimiz yöntemler ile liposuction yapıldığında istenen oranda bir güzelleşme yapılamamakta ve buradaki gevşeklikler tam olarak düzeltilememekteydi. İşte bu ultrasonik liposuction sayesinde bu bölge hem yağlardan kurtulmakta hem de bir miktar büzüşme sağlanarak daha güzel bir kontur elde etme olanağı ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde aşırı derecede yağ olup sarkmaları olup insanlarda da bu tür bir ultrasonik yaklaşım, bu sarkmaları aza indirgemekte normal şartlarda yapılan bir liposuctiona nazaran çok daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu yöntemin diğer yönteme göre dezavantajı ise iki misli bir zaman ve emek gerektirmesidir. Bu yeni cihaz sayesinde diğer yöntem ile bazı hastalarda elde edilebilecek kısıtlı sonuçlarında başarılı hale gelmesi mümkün olabilmiştir.

VASER LIPOSUCTION
Liposuction önce yağların serumlarla şişirildikten sonra vakumla alınması şeklinde bir teknoloji ile başladı. Ancak fazla yağ alındığında sarkmalar olabilmekteydi ve ameliyat süreleri de oldukça  uzundu. Bu nedenle ultrasonik liposuction dediğimiz bir teknik geliştirildi. 10 yıl kadar bu teknik kullanıldı. Ameliyat sürelerinde belli bir azaltma yarattıysa da hastaların iyileşme süreçlerinde çok etkili olamadı. Daha sonra Vaser Liposelection dediğimiz yine Ultrasonik Liposuctionla çalışan fakat yağ dokusuna daha selektif olarak müdahale eden bir cihaz geliştirildi. Bu cihaz sayesinde morlukların ve  ağrıların çok daha az ve iyileşmenin çok daha hızlı olduğu görüldü. Vaser Liposelection teknoloji olarak ultrason dalgaları ile yağ dokularını parçalarken seçici bir şekilde davranıp diğer yararlı dokulara, sinirlere ve kan damarlarına zarar vermiyor. Bu sayede eski tip liposuction yöntemine göre hastada çok daha az morarma, kanama ve ağrı oluşmakta ve ameliyat sonrası klasik liposuction’ın aksine deri de kendisini çok güzel şekilde toparlayabilmekte.
Ameliyat süresi diğer liposuction yöntemlerine göre yarı yarıya azalmasına rağmen alınacak miktarın hacmine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu 1 saatten 5 saate kadar değişebilir. Zira hastadan 500 cc yağ alınabildiği gibi 7000 – 8000 cc’ye kadar yağ alma ihtimali vardır.

Bu yöntemle istenmeyen yağlar, kol, bacak, boyun, gıdık, meme, diz, kalça, basenler, sırt, bel gibi vücudun sıkılaştırılmak istenen herhangi bir bölgesinden etkili bir şekilde alınır. Ayrıca vücudun gevşeyen bölgelerindeki sıkılığın yeniden kazandırılmasında da etkilidir. Teknolojisi ve çok ince kanüller ile çene, boyun ve kollar gibi çok daha narin ve ince bölgelerde de çalışma imkanı sunar. Bu yeni teknoloji, liposuction ile uğraşan Uluslararası isme sahip plastik cerrahlar tarafından, çok tutulan bir yöntem haline gelmiştir
Hasta 4 günden sonra normal işlerini yapabilir, işine gidebilir ancak fizik tedavi uygulamaları yapıldığı taktirde sonuçların daha iyi olacağı kendisine anlatıldıgi için fizik tedavisi 15- 45 gün süre ile aralıklı olarak devam eder.

Ameliyat Sonrası İyileşme:

Cerrahi sonrası bir kaç gün ağrı kesicilere cevap veren çok hafif ağrı olabilir. Uyuşukluk hafif ağrılar bir süre daha devam edebilir. Yürüyüşler bu şikayetlerin çabuk kaybolmasına yardımcı olur.

Hastaneye yatırılmış hasta genellikle ameliyattan bir gün sonra çıkartılacaktır, bazı istisna durumlarda bu süre uzayabilir. Koruyucu bantlar genellikle ameliyatın ilk haftasında açılır. Streç çorap’ın 2-3 hafta daha kullanılması önerilir. Ameliyatın  6.gününden  itibaren 5-10 seans  fizik  tedavi  yapılması  yararlı olacaktır.

Biraz şişlik ve çürüme oluşacaktır ve tamamen kaybolmaları 6-8 hafta sürecektir. Tedavi edilmiş bölgenin üzerindeki deride dalgalanmalar veya pütürleşme olması ihtimali vardır. Bunu önlemek için fizik tedavi esnasında size öğretilecek egzersizleri günde 20-30 dk. ve en az altı ay süreyle yapmanız gerekir.  Ameliyat öncesi genellikle “sellülit” olarak adlandırılan deri gamzelenmesi gibi yüzey kusurları varsa ameliyat sonrası azalacak fakat tamamen kaybolmayacaktır. Bazı vakalarda bu bölgelerden uzaklaştırılan yağ miktarı derinin büzüşme kapasitesini aşıyorsa deride kalıcı sarkmalar olabilir. (Muayene esnasında kendinizin hangi hasta grubuna uyduğunuzu hekiminize sorunuz)

Normal kilosunun üzerinde olup lokalize yağ depozitleri olan vakalar giyinikken daha iyi bir görünüm elde etmek için, kontur düzensizliği ve derinin yeniden şekillendirilmesinin daha az olması ihtimalini kabul etmeye hazır olmalıdırlar. Deri elastisesinin kaybolduğu, ileri yaştaki kişilerde maksimum iyi sonucun alınması için ikinci bir işlem ile fazla derinin cerrahi olarak uzaklaştırılması gerekebilir.

Herkesin iyileşme hızı farklılık göstermesiyle birlikte, iyileşmenizin genel olarak aşağıdaki süreci takip edeceğini düşünebilirsiniz:

Hafta içinde
Şişlikler en üst noktaya çıkacak ve sonra inmeye başlayacak.
Dikişleriniz alınacak
Çok ağır olmayan işlerinize geri dönebilirsiniz.

Birkaç hafta sonra
Morluklar solmaya başlayacak ve sonunda kaybolacak.
Hissizleşme, duyarsızlaşma hissedilen bölgeler yeniden normal hissini kazanacak.
Normal aktivite ve egzersizlerinizin bir çoğuna yeniden başlayabilirsiniz. Şişlikleriniz tamamen inecek.

Liposuction Sonrası İyi, Düzgün Ve Daha Çabuk İyileşme İçin:

  1. Ameliyat sonrası devrede en az günde 3 litre su veya çeşitli sıvı alınmalıdır. (çay, çorba, taze meyve suyu v.s.
  2. Kontrollerinize randevu alarak 1. hafta, 3. hafta, 3. ay, 6. ay gelmeniz rica olunur.
  3. 5. günden  itibaren önerdiğimiz fizik tedavi uzmanından randevu alınız.
  4. Fizik tedavide ultrason tedavisine ek olarak egzersizler öğretilecektir. Bunları günde 20 dakika süre ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Bu hareketleri ömürünüz boyunca yapmanız tavsiye edilir ancak ameliyattan sonra en az altı ay uygulamanız zorunludur. Aksi takdirde derinizde dalgalanmalar olabilir.
  5. LPG Endermologie – Yeni teknoloji ile donanmış olan bu aletin liposuction yapıldıktan sonra kullanılması ile bu bölgelerin daha çabuk düzelmesi, ödemlerin erken çözülmesi, pütürlerin yumuşaması, derinin dolaşımını arttırıp diri kalması sağlanmaktadır.
    Liposuction sonrası düzgün bir iyileşme için çok gereklidir. Bu aletin Liposuction sonrası tedavi programı vardır.
  6. SLIM-UP – Kasları çalıştırıp deriyi sıkılaştırırarak, lenf drenajına yardımcı olarak iyileşmeyi hızlandırır. Şişliklerin çabuk iyileşmesine ve vücudun sağlıklı olarak incelmesine yardımcı olur.
  7. VELLA SMOOTH – Derinin daha iyi toparlanmasını, yüzeyel , portakal kabuğu şeklindeki selulitlerin kaybolmasına yardımcı

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir