Jinekomasti (Erkeklerde Meme Estetiği)

ERKEK MEME ESTETİĞİ (JİNEKOMASTİ)
Jinekomasti, erkek memesinin ailesel ya da hormonal nedenlerle anormal olarak kadınsı bir şekilde büyümesine denir ve erkek meme hastalıklarının %65′ini oluşturur.
Jinekomastinin en sık nedeni ergenlik döneminde gözlenen hormonal dengesizlikler olmakla birlikte hormon içeren ilaç kullanımı, erkek üreme organlarının gelişimsel bozuklukları, hormon üreten tümörler ve aşırı alkol veya uyuşturucu tüketimi diğer nadir nedenlerdir. Bu deformite genellikle ergenlik dönemine giren genç erkeklerde görülür. Bu dönemde erkek çocukların büyük bir kısmında meme dokusunda büyüme oluşmakla birlikte genelde dikkat çekici boyutta değildir ve ergenlik dönemini takiben bir yıl içinde meme küçülerek normal boyutuna geriler. Ancak bazen de bu değişim ilerleyerek devam eder ve meme olması gerekenden daha büyük olarak kalır. Bu büyüme tek ya da çift taraflı olabilmektedir. Jinekomasti, yağ ve meme dokusunun artmasına bağlı oluşmaktadır.

Ergenlik ve bunu takip eden genç erkeklik döneminde kendi ve karşı cinsin vücudundaki değişimleri son derece yakından takip eden gençler, vücudunda oluşan ve karşı cinse özgü bir özellik olarak tanımlanan meme büyümesini doğal olarak utanç verici olarak görmektedir.
Bu nedenle en kolay çözüm olarak vücudunu saklamaya çalışmakta ve kendini toplumdan soyutlamaktadır. Oysaki günümüzde teknoloji ve gelişen cerrahi teknikler ile jinekomasti tedavisi son derece başarılı olarak yapılmaktadır.
Jinekomasti tedavisinde, memedeki fazlalık dokunun cerrahi olarak ya da liposuction yöntemi ile uzaklaştırılması olmak üzere iki temel yaklaşım vardır. Esas olarak yağ dokusunun artmasına bağlı olarak gelişen jinekomastilerde genelde liposuction yeterli olmaktadır. Liposuction, meme başı çevresinde açılan küçük deliklerden girilerek uygulanmaktadır. Ancak memenin büyümesinde glandüler yapının artması da söz konusu ise glandüler dokunun sert olması nedeniyle liposuction ile birlikte aynı küçük kesiden glandüler doku da dışarı alınmaktadır. Son yıllarda “Ultrasonik Liposuction”ın kullanıma girmesi, özellikle VASER liposuction tekniği uygulanılarak normal liposuction için sert olan glandüler memelerde de başarılı küçültme sağlanabilmektedir.
Ameliyat, memenin büyüklüğü ve uygulanan yöntem ya da yöntemlere göre lokal ya da genel anestezi altında yapılabilmekte ve yaklaşık bir saat sürmektedir. Hasta, ameliyat sonrasında hastanede kalmasına genelde gerek kalmaksızın aynı gün evine, yaptığı işin içeriğine bağlı olarak 1-3 gün içinde de işine dönebilmektedir. Girişim sonrasında memenin yeni formunu koruyarak iyileşmesi için ise 3 hafta süreyle elastik bandaj (özel korse) uygulanmaktadır.
Sonuç olarak günümüzde, jinekomasti tedavisinde cerrahi, normal liposuction ve ultrasonik liposuction olarak üç temel yaklaşım mevcuttur. Bu tedavi yaklaşımlarının bazen tek, bazen de kombine kullanımı ile son derece yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedır. Böylece pek çok erkeğin korkulu rüyası olan jinekomasti basit ve etkili yöntemler sayesinde ortadan kaldırılabilmektedir.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir